Registracija novega igralca

Novega igralca registrirate tako, da kliknete na gumb nov igralec.Odpre se vnosna maska za vpis nujnih podatkov o igralcu. Podatke o igralcu lahko naknadno tudi spreminjate, vendar je ob vpisu novega igralca potrebno vnesti vsaj nekaj osnovnih podatkov. V primeru, da registrirate tujca, lahko v polja, kot so emšo, številka zdravstvenega zavarovanje ter pošta vpišete samo "0" (ničlo).

Ob vpisu novega igralca se samodejno doda tudi nova registracija za izbrani tip za vaš klub. V primeru, da bi se premislili in odstranili to registracijo, bo takšen igralec v sistemu postal igralec brez kluba. Ponovno se ga ne bo dalo dodati, ker sistem kontrolira podvojene vnose podatkov. Zato lahko uporabite gumb "Igralec brez kluba". V pojavnem oknu vpišite emšo igralca in sistem bo izvedel ponovno regsitracijo na vaš klub.